Opis

Aukcja dotyczy widocznego na foto programatora Autel G-BOX2 New

All-Key-Lost

adapter Autel G-BOX2 kompatybilny jest z tabletami Autel IM508 i tabletami do programowania kluczy IM608 używanymi do pomocy w programowaniu kluczy do Mercedesa DAS3 CAN EIS/EXS w sytuacji zgubienia wszystkich kluczy. G-BOX2 obsługuje również odczyt i zapis DME/DDE ISN w trybie rozruchu w odpowiednich pojazdach BMW. Obsługiwana jest również metoda testowa. Wszystkie obliczenia dotyczące utraconych kluczy są od 4 do 10 razy szybsze. Co więcej, liczba wprowadzeń i wyjść EIS W216 i W164 po roku 2009 została zredukowana do zera, co znacznie upraszcza etapy operacyjne. Może być używany w trybie rozruchu lub w metodzie testowej. G-BOX2 musi być używany z Autel IM508 lub IM608, jak i XP400 lub XP400 PRO

UWAGA!!!

PRODUKT Z OFICJANLEJ DYSTRYBUCJI NA POLSKĘ!!! (nie mylić z modelami online nie mającymi europejskiej karty gwarancyjnej)

Jak sprawić, by G-BOX2 działał?

1. Operacja OBDII, gdy wszystkie klucze pojazdu mercedes-benz zostaną utracone?

Użyj OBDII access on dla pojazdów Mercedes Benz wyprodukowanych po 2009 roku z W204, W207, W216 i W164 EISs

Połączenie kroki:

1). Podłącz G-BOX2 do OBDII pojazdu

2). Wyjmij bezpiecznik pojazdu EIS. Podłącz porty przekaźnikowe do bezpiecznika za pomocą dostarczonego kabla bezpiecznikowego.

3). Gdy pojazd ma ELV, podłącz port K7 i wtyczkę ELV za pomocą dostarczonego kabla k-line?

4). Podłącz G-BOX2 do tabletu diagnostycznego Autel.

2. Obsługa pulpitu, gdy wszystkie klucze pojazdu mercedes-benz zostaną utracone

Użyj tej metody dla wszystkich pojazdów mercedes-benz EISs obsługiwanych przez tablety diagnostyczne Autel obsługujące IMMO i kluczowe funkcje programowania

Opis połączenia:

1). Podłącz G-BOX2 do mercedes-benz EIS za pomocą dostarczonego kabla DB15

2). Połączyć się z Port DC z G-BOX2 za pomocą mocy (DC 12V)

3). Podłącz G-BOX2 do tabletu diagnostycznego Autel

3. Odczytywanie hasła silnika

Użyj tej metody dla ecu Box obsługiwanych przez tablety diagnostyczne Autel obsługujące IMMO i kluczowe funkcje programowania?

Kroki połączenia:

1). Podłącz G-BOX2 do tabletu diagnostycznego Autel

2). Podłącz G-BOX2 do ECU silnika

3). Połączyć się z port DC z G-BOX2 za pomocą mocy (DC 12V)

W skład zestawu wchodzi:

  • Autel G-BOX2
  • Kabel  DB15
  • Kabel  k-line
  • Kabel bezpiecznikowy
  • 2 szt. x bezpiecznik (5A)
  • 2 szt. x kabel zaciskowy
  • Przedłużka OBDII
  • Długopisy do ekranów dotykowych