Reklamacje produktów

Każdy zakupiony towar w naszym sklepie jest fabrycznie nowy, w związku z czym obowiązuje na niego gwarancja określona w karcie gwarancyjnej, jeśli produkt takową posiada, a jeśli nie to obowiązuje go gwarancja wskazana w opisie przedmiotu. Jeżeli w produkcie objętym gwarancją ujawni się usterka, zgłoś się do Autoryzowanego Serwisu Producenta jeśli takowy jest wymieniony na karcie gwarancyjnej.  Sklep interface24.pl rozpatruje reklamacje  najpóźniej  w  ciągu  14  dni  roboczych  od  ich  wpłynięcia. W przypadku konieczności  wysłania  wadliwego  towaru  lub  jego  części  do  specjalistycznych serwisów okres rozpatrywania zgłoszenia gwarancyjnego może zostać wydłużony do 28 dni roboczych.

Więcej informacji w regulaminie sklepu.

Przed złożeniem reklamacji najlepiej skontaktuj się z nami – nasi pracownicy zapewnią Ci fachową pomoc w każdej sytuacji.

Informacje szczegółowe:

a) Sklep interface24.pl nie prowadzi serwisu, produkty reklamowane odsyłane są do Autoryzowanych serwisów producenckich na terenie Polski.

b) Wysłanie reklamowanego produktu od razu do Autoyzowanego Serwisu znacznie przyspiesza jego realizacje.

c) Towar musi być zapakowany w sposób umożliwiający bezpieczny transport do serwisu.

d) Zgłaszany towar powinien być kompletny, włączając w to akcesoria mające wpływ na funkcjonalność sprzętu lub mogące być jedną z przyczyn nieprawidłowego funkcjonowania  sprzętu.

e) W powyższym zgłoszeniu należy określić tryb reklamacji, z jakiego chcesz skorzystać – gwarancja lub niezgodność towaru z umową.

f) W przypadku zgłoszenia tytułem gwarancji, wymagane jest dołączenie kserokopii faktury lub paragonu, oryginalnej karty gwarancyjnej (jeśli produkt taką posiada) oraz szczegółowego opisu usterki, wraz z informacją o okolicznościach jej występowania (wypełniony formularz).

g) Reklamowany towar można odebrać tą samą drogą, jaką został do nas dostarczony – w siedzibie firmy (w przypadku zgłoszenia osobiście) lub za pośrednictwem firmy kurierskiej (w przypadku zgłoszenia pocztowego).

h) W przypadku odbioru zgłoszenia w siedzibie firmy , reklamowany towar należy odebrać w terminie 30 dni od powiadomienia Klienta o zakończeniu procedur serwisowych.